Uitslag Loterij Leefhöbbers 2019

Tijdens de jaarlijkse trekking van de loterij op zondag 24 februari 2019 zijn de volgende lotnummers uit de bus gekomen...

1e prijs: nummer 430
2e prijs: nummer 291
3e prijs: nummer 709
4e prijs: nummer 906
5e prijs: nummer 181
6e prijs: nummer 1730
7e prijs: nummer 1141
8e prijs: nummer 1300
9e prijs: nummer 797
10e prijs: nummer 2691
11e prijs: nummer 359
12e prijs: nummer 563
13e prijs: nummer 2799
14e prijs: nummer 1151
15e prijs: nummer 2406
16e prijs: nummer 573
17e prijs: nummer 1203
18e prijs: nummer 1745

Heb je een winnend lot dan van harte gefeliciteerd met je prijs, zo niet, dan wensen we jou volgend jaar meer geluk ;) 

Een speciaal woord van dank aan de sponsoren en ondernemers voor het ter beschikking stellen van de schitterende prijzen!

De prijzen zijn af te halen tot 30 september 2019. Onderaan het lot staat vermeld waar deze opgehaald kunnen worden.

Graag van te voren een telefoontje naar Ron Hannen, 06 19518225 !!!!

Namens De Leefhöbbers,

De Loterij commissie,
Ron Hannen
Antoine Fijneman
Frans van Nooy


Agenda

De agenda is op dit moment leeg...

Nieuws

Uitslag Loterij Leefhöbbers 2019
donderdag 8 februari, 2018

Lees meer »

Foto's

Al ozze foto's stoan op Flickr. Klik hie om de foto's te bekieke!